Sửa Đổi Lối Sống Để Khỏe Mạnh

Sửa Đổi Lối Sống Để Khỏe Mạnh

Phần này có tài liệu y tế về sửa đổi lối sống để khỏe mạnh dịch ra tiếng Việt cho bệnh nhân nghiên cứu.

Hiệp Hội Tim Mạch Hoa Kỳ
Tôi có thể kiểm soát cân nặng bằng cách nào? (Managing Weight)
Làm thế nào để hoạt động thể chất có thể trở thành cách sống? (Physical Activity)
Tại sao nên hoạt động thể chất? (Value of Physical Activity)
Tôi tuân thủ chế độ ăn có lợi cho sức khỏe bằng cách nào? (Healthy Diet)
Tại sao tôi nên hạn chế lượng natri? (Lowering Sodium Intake)
Tôi Đọc Nhãn “Dinh Dưỡng” như thế nào? (Food Labels)
Tôi có thể cai thuốc lá bằng cách nào? (Smoking Cessation)
Kiểm soát căng thẳng như thế nào? (Managing Stress)
Để có lối sống lành mạnh hơn bằng cách nào? (Healthy Lifestyle)
Tôi làm thế nào để theo dõi cholesterol, huyết áp và cân nặng? (Monitoring Cholesterol and Weight)
Thay đổi Lối sống để Phòng ngừa Đột quỵ (Preventing Stroke)

Health Information Translations
Khởi Đầu Chương Trình Thể Dục (Exercise Program)

Recent Posts

  1. Thuyết Trình Rối Loạn Nhịp Tim Leave a reply
  2. Understanding Covered California Leave a reply
  3. Thuyết Trình Rối Loạn Nhịp Tim Và Rung Tâm Nhĩ Leave a reply
  4. Thuyết Trình Bệnh Động Mạch Vành Leave a reply